OCHRANA OZNAMOVATELŮ

VIDEN plus, a.s. IČ 25386662
Lipovská 633/102
JESENÍK

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

 

Společnost VIDEN pls, a.s. si na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „ZOO“) dovoluje tímto informovat, že jako povinná osoba dle citovaného zákona a v souladu s ust. § 8 ZOO, zavedla vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, společnost bude přijímat oznámení jen od svých zaměstnanců. Anonymní oznámení společnost přijímat nebude.

JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA MOJÍ TOTOŽNOSTI?

Oznamovací kanál je s ohledem na citlivost obsahu oznámení. Prošetřovatel dbá na zachování důvěrnosti identity oznamovatele. 

Při podání oznámení prostřednictvím emailu nejsou ukládány žádné informace, jako například IP adresa, data o fyzickém umístění počítače nebo vybraná sledovací cookies, které by mohly vést ke zpětnému vypátrání uživatele.

JAK ZJISTÍM, ŽE BYLO MOJE OZNÁMENÍ ŘÁDNĚ PROŠETŘENO?

O průběhu šetření budete průběžně informování prostřednictvím Vámi zvoleného kanálu. Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a pokud to bude nezbytné budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyvození důsledků ze zjištěných skutečností.

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Každý oznamovatel si může vybrat ze dvou prošetřovatelů.  

Michal Procházka: použitelné kanály oznámeni :  mpvidenoznameni@viden.cz  tel: 737211166

Martin Černý         : použitelné kanály oznámeni : mcvidenoznameni@viden.cz  tel: 737211164

 

 

 

 

 

 

 

 

©2014 VIDEN plus, a.s. | designed and developed by Sabanero